Πλειστηριασμός


ΑΥΤΗ -ονειρεύτηκα ότι λέει είχανε βγάλει τσουτσούνια σε πλειστηριασμό. Τα μακρουλά είκοσι ευρό και τα χοντρά τριάντα. ΑΥΤΟΣ -κι γι` αυτά σαν το δικό μου; ΑΥΤΗ -αυτά τα έδιναν τζάμπα! ……………………. ΑΥΤΟΣ -αμ` είδα κι εγώ ένα όνειρο, ότι λέει έβγαλαν μουνιά σε πλειστηριασμό. Τα ωραία, πεντακόσια ευρό και τα μικρά και σφιχτά, οχτακόσια. ΑΥΤΗ -και γι` αυτά σαν το δικό μου; ΑΥΤΟΣ -εκεί μέσα έκαναν τον πλειστηριασμό

02/02
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πλειστηριασμός
Not safe for work
Click here to reveal