Η σχέση αναπηρίας και ακοής Βατράχου.


Ο Καθηγητής Παντελής Βιολογίδης, κάνει μια σημαντικότατη ανακοίνωση σε παγκόσμιο συνέδριο Ιατρικής, σχετικά με τις επιπτώσεις της αναπηρίας στην ακοή…. Έμπροσθεν ενός ενθουσιώδους ακροατηρίου από όλες τις χώρες της Γης, επιδεικνύει το πείραμα που επαληθεύει τους ισχυρισμούς του. -Ιδού κύριοι, αποκόπτω έναν των τεσσάρων ποδών αυτού του βατράχου και του φωνάζω να πηδήσει!…Παρακαλώ διευκολύνετε με ,για την επιτυχή διεξαγωγή του πειράματος και ανακράξατε όλοι εν χορό για να πηδήξει ο βάτραχος… Πράγματι το ακροατήριο εν χορό, ανακράζει: -Βάτραχε πήδα!… Και πραγματικά ο βάτραχος πηδά εν μέσω χειροκροτημάτων των συνέδρων… -Δεύτερον μέρος του πειράματος και αποκόπτομε και τον δεύτερον πόδα του βατράχου και παρακαλώ φωνάξτε!… -Βάτραχε πήδα!…. Και πραγματικά, ο βάτραχος εν μέσω αλαλαγμών του ακροατηρίου ξαναπηδά… -Τρίτον μέρος του πειράματος !… Αποκόπτω τον τρίτον πόδα του βατράχου, και σας παρακαλώ να ανακράξομε όλοι να ξαναπηδήξει… Πραγματικά, το ακροατήριο που συμμετέχει ενεργά στην διεξαγωγή του πειράματος φωνάζει εν χορό: -Βάτραχε πήδα!…. Ω! του θαύματος ,ο βάτραχος κατορθώνει να ρίξει ένα ακόμη σάλτο εν μέσω δαιμονιώδους θορύβου του ακροατηρίου που ζει έντονα την διεξαγωγή του πειράματος… -Φθάνομε τώρα στο τέταρτων και πλέον αποφασιστικό μέρος του πειράματος, καθώς αποκόπτομε τον τέταρτων και τελευταίων πόδα του βατράχου…Παρακαλώ φωνάξτε όλοι μαζί… -Βάτραχε πήδα!… Όμως ο βάτραχος μένει απαθής στην απαίτηση του ακροατηρίου…Οπότε ο σοφός κ. Καθηγητής εξηγεί το πείραμα και την κατάληξη του: -Για να καταλήξομε στο καινοφανές συμπέρασμα αγαπητοί μου, ότι αποκτωμένου και του τετάρτου ποδός ενός βατράχου, ούτως…κουφαίνεται!…

16/01
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η σχέση αναπηρίας και ακοής Βατράχου.
Not safe for work
Click here to reveal